Nazwa Firmy: Vmeble
Ekspozyjca i produkcja: ul. 11 Listopada 65, 05-092 Łomianki
Telefon: 501 147 312
Email: vmeble@wp.pl